Klachten

Klachten

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.

U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden of door gebruik te maken van ons online Klachtenformulier. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

Een van onze huisartsen of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

 

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. Indien u uw klacht wilt voorleggen aan de klachtenfunctionaris kunt u dit doen via de website van SKGE.
Daarnaast is de klachtenfunctionaris telefonisch bereikbaar op 088-0229190.

Indien u er ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.
Het oordeel van deze geschilleninstantie is bindend. Meer informatie hierover kunt u vinden in de wachtkamer van onze praktijk of op de website http://www.skge.nl.

 

  Klachtenformulier

  Uw gegevens

  (Indiener klacht)

  1. Gegevens Patiënt

   (Dit kan iemand anders zijn dan de indiener)

   Beschrijving klacht

   (aanvinken wat van toepassing is)
   Medisch handelen van een medewerkerBejegening door een medewerker (de manier waarop een medewerker tegen u praat of met u omgaat)Organisatie huisartsenpraktijk (de manier waarop diverse zaken geregeld zijn in de praktijk)Administratieve en/of financiële afhandelingIets anders (graag nader specificeren in veld hieronder)

   * Verplichte velden

  Bij Spoed!

  Huisarts: 043-3219608

  Ambulance: 112

  x