Wijkverpleegkundige

Iedere wijk heeft een eigen wijkverpleegkundige samen met een team van verpleegkundige en verzorgende levert zij thuiszorg.

Deze thuiszorg houdt onder andere in ondersteuning bij lichamelijke verzorging, injecteren,wondzorg,aanreiken medicatie etc…

De wijkverpleegkundige indiceert verpleging en verzorging en regelt hiermee de toegang tot zorg.

Samen met de client haar team,huisarts en vele andere samenwerkingspartners probeert de wijkvp te realiseren dat een client zolang mogelijk op een veilige manier thuis kan blijven wonen.
Mocht dit niet meer wenselijk/mogelijk zijn dan kijken we samen naar een passende woonvorm.

Jacqueline Hendriks is de wijkvp en mijn motto is
‘Kijk eerst naar de mens en dan pas naar de regel’

Bij Spoed!

Huisarts: 043-3219608

Ambulance: 112

x